ហាមក្រោមអាយុ18ឆ្នាំចូលមើល

ទោះជាយ៉ាង ណាពេលនេះ បងមិនអាច បំភ្លេចអូនបាន ក៍ដោយ តែបងក៏មិនអាច ធើដូចមុនបានទៀតដែរ…..នឹកតែមិនអាចជូបអូនដូចមុនទៀត។(ចូលប្រវត្តិសង្ខេប) ខ្ញុំជាគ្រួសារធម្មតាមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ1 ដោយមានសមាជិក5នាក់និងអ្នកនៅជា1ម្នាក់។ ម៉ាក់ប៉ារបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នករកស៊ី ហើយខ្ញុំមានប្អូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះរ៉ាវីនហៅវីនហើយខ្ញុំមិនចាំបាច់ប្រាប់ឈ្មោះត្រកូលទេ។ នៅថ្ងៃចូលដល់ឆ្នាំនេះខ្ញុំអាយុ25ឆ្នាំហើយ ប្អូនខ្ញុំ21ឆ្នាំ។ហើយខ្ញុំមានប្អូនជីដូនមួយមួយទៀតមានរូបរាងស្អាត រាងស្រឡូនសំបុរសរបែបតាមកូនកាត់ចិនដូចជាពួកយើងទាំងអស់គ្នា សក់នាងមិនសូវជាចូលចិត្តលេងពណ៌ប៉ុន្មានទេ ហើយសំលៀកបំពាក់សមរម្យតាមបែបនារីធម្មតាពេលទៅក្រៅ ឯមុខមានមន្តស្នេហ៍ ហើយនាងសិចស៊ីណាស់ពេលនៅផ្ទះមិនដឹងថានាងចង់បង្ហាញខ្ញុំរឺអីទេ? ដោះនាងមើលពីក្រៅមិនសូវជាធំទេ តែបើ…..។ហើយសំលេងពិរោះចង់លង់ប្រសិនបានស្តាប់ដោយមិនចាំបាច់ឃើញមុខផងនោះតាមទូរស័ព្ទ

Read more