គ្រួសារឆ្លាប់មានភាពកក់ក្តៅ ឥឡូវត្រូវរស់ម្នាក់ឯង ទើបប្អូនស្រីដាច់ចិត្តបង្ហោះសារដ៏ឈឺចាប់មួយនេះរំលឹកឡើងវិញ ជូនអ្នកសម្លាប់ស្វាមីនាង

ខាងក្រោមនេះជាសាររបស់ប្អូនស្រី៖

កុំបំភ្លេចងាយៗនៅការបាត់បងរូបប្តីខ្ញុំ កុំស្មានថាខ្ញុំភ្លេច កុំស្រាប់តែជនល្មេីសចេញក្រៅឃុំ ខ្ញុំមិនដែលភ្លេចតាមដាននាក់ទេ ។ កុំសំលាប់គេហេីយថាខ្លួនល្អ ខ្លួនត្រូវ បេីគ្រួសារឯងហេីយគិតថាខ្លួនត្រូវខ្ញុំសូមផ្តាំជូនពរគ្រួសារឯងនិង ឯង(បេីកាលណាឯងជាប់ឃុំសូមអោយឯងជាប់អស់មួយជីវិត បេីកាលណាជីវិតឯងអស់ក៏សូមអោយឯងចុៈនរក18ជាន់ បេីកាលដែលបានចាប់ជាតិក៏សូមអោយឯងចាប់ជាតិទៅជាសត្វដែលគេស្អប់ខ្ពេីមដេញធាក់ទាត់ស្អប់ខ្ពេីមមិនអោយចំណី បេីបានចាប់ជាតិជាមនុស្សថ្មីក៏សូមអោយឯងជាមនុស្សដែលចុៈនរកទាំងរស់ រស់ពិបាកជាងស្លាប់ វិនាសអន្តរាយទាំងពូជអំបូវា ឯងហែលទឹកភ្នែក នឹង ការឈឺចាប់មិនរួចឡេីយលុៈត្រាតែឯងមកសងប្តីខ្ញុំគ្រប់ៗជាតិ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *