កីឡាករ 10 រូប ដែលល្អជាងគេនៅពេលបច្ចុប្បន្ន ,,, មាន IDOL អ្នកអត់? មានវីដេអូ

អ្នកគាំទ្របាល់ទាត់ទាំងអស់តែងតែមានកីឡាករដែលខ្លួនគិតថាលេងល្អជាងគេ ប៉ុន្តែ មួយចំនួនធំមានការគិតដូចគ្នា។

ខាងក្រេាមនេះ គឺ ជាកីឡាករ 10 រូប ដែលល្អជាងគេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ:

1.Lionel Messi

Messi ត្រូវបានមហាជនចាត់ទុកជាកីឡាករដែលល្អជាងគេនៅលេីលេាកនេះ។ Messi មានជំនាញយ៉ាងស្ទាត់ក្នុងការបណ្តេីរបាល់ ញាក់បាល់ និង ល្បឿនដ៏កាចសាហាវរបស់គេ។ កីឡាករសញ្ជាតិអាហ្សង់ទីនរូបនេះ បានទទួលជេាគជ័យយ៉ាងខ្លាំងជាមួយ Barcelona។

2. Cristiano Ronaldo

Ronaldo គឺ ជាកីឡាករតែមួយគត់តែគេតែវែកញែកជាមួយនឹង Messi។ Ronaldo ពូកែខាងស៊ុតបញ្ចូល មានល្បឿនលឿន និង តែតបញ្ចូលទី។ ថ្មីៗនេះ Ronaldo បានតាមស្មេីកំណត់ត្រាឈ្នះពាន Ballon D’or ៥ ដងស្មេីគ្នា ជាមួយ Messi។

3. Luis Suarez

Suarez មិនសូវទទួលបានការលេីកយកមកពិភាក្សាឡេីយ ប៉ុន្តែ កីឡាកររូបនេះពូកែណាស់ខាងស៊ុតបញ្ចូលទី ជាពិសេសបាល់មួយស្មេី។ Suarez ក៏ទទួលបានជេាគជ័យផងដែរក្រេាយផ្លាស់មកកាន់ Barcelona។

4. Neymar

5. Sergio Aguero

6. Manuel Neuer

7. Gareth Bale

8. Andres Iniesta

9. Zlatan Ibrahimovic

10. Arjen Robben

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *