ជិតដល់បុណ្យអ៊ុំទូកហើយ តោះស្តាប់បទចំរៀង៣បទពីកំពូលតារាស្រីទាំងបួនដួង

ក្រមុំស្រស់កំលោះខ្លាំង

 

ក្រមុំអ៊ុទូក

ស្រីស្អាតរាំក្បាលទូក

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *